4. dose til eldre over 65 år

Fra 08. august 2022 kan vi også tilby de over 65 år + yngre i risikogrupper en 4. dose.

Du må selv kontakte legekontoret for å avtale time.

Fra 1. juli 2022 anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) personer som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere om å ta en ny oppfriskningsdose (4. dose). 

Den fjerde koronavaksinen kan tidligst gis fire måneder etter siste dose. Du kan lese mer om hvem som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose og hvilke prioriteringsrekkefølge kommunene bør følge på FHI sine sider.

Du må selv kontakte legekontoret for å avtale time.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Telefon 37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei