4. dose til eldre over 75 år

Fra 1. juli 2022 anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) personer som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere om å ta en ny oppfriskningsdose (4. dose). 

Den fjerde koronavaksinen kan tidligst gis fire måneder etter siste dose. Du kan lese mer om hvem som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose og hvilke prioriteringsrekkefølge kommunene bør følge på FHI sine sider.

Vi kartlegger nå behovet og legger ut informasjon om hvordan dette blir organisert, når det er klart.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Telefon 37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei