Informasjon om koronavaksinen

Kommunen har ansvar for å vaksinerer sine egne innbyggere med unntak av helsepersonell som vaksineres der de jobber. Vaksineringen skjer etter gjeldende Regjeringen oppfordrer at alle bør vaksinere seg: Se her hvem kan få koronavaksine. 

3. dose for de som er over 18 år

Regjeringen har sagt at alle over 18 år skal få tilbud om 3.dose før påske. 
 
Nå har vi rikelig med doser så vi kan allerede tilby 3. dose for gruppen 18 – 45 år.

Status for vaksineringen

Se status og ukesoversikt over vaksineringen i Vegårshei kommune.

Utvikling og godkjenning av koronavaksiner

Les om hvordan utviklingen og godkjenning av de ulike koronavaksinene foregår.

Ofte stilte spørsmål om registrering og vaksine

Koster vaksinen noe? 

Vaksinen er gratis.
 
Ønsker du mer kunnskap om koronavaksinen finner du god informasjon Folkehelseinstituttet.no og Helsenorge.no

---------------------------------------------------------------------------

Ofte stilte spørsmål 

Kan jeg velge hvilken vaksinetype/produsent jeg kan få?

Det er ikke mulig å velge en vaksinetype når du får tilbud om vaksine.  Alle vaksinetypene er gode, og har gått igjennom de korrekte godkjennelsesprosedyrene. 

Kan jeg blir vaksinert hvis jeg er syk?

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
  • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Hva med vaksinering av gravide og ammende?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide, som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege.

Ammende kvinner kan ta vaksinen på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine.

Hvem kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -enkel og lettlest informasjon om koronavaksinen fra Folkehelseinstituttet 

Før vaksinen settes

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringen

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Hvor lang tid det går mellom første og andre dose avhenger av vaksinetypen.

Skulle du være syk ved planlagt dose 2, må du kontakte oss.

Mer informasjon om vaksinene:

Etter vaksinasjonen

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer, som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Telefon 37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei