Ukesoversikt over koronavaskinering

Her finner du ukesoversikt for vaksineringen i Vegårshei kommune. Vi får informasjon om antall nye doser for kommende uke torsdag eller fredag uka før. Statusoppdateringer og planer for neste uke legges derfor ut senest fredagen.

Status for vaksineringen (totalt)

  • Per 7.1.2022 er 1560 fullvaksinert med 2 doser. Det tilsvarer: 

                 - ca. 73% av totalbefolkningen
                 - ca. 92% av innbyggere over 18 år

  • 1000 personer har fått 3. dose (status 7.1.2022)
  • Kontakt fastlege og bestille time.
  • Helsemyndighetene anbefaler nå å ta covid vaksine før influensa vaksine, og det bør gå minst en uke mellom vaksinene.
  • Det bør gå 4,5 måneder mellom dose 2 og dose 3 for de mellom 18 og 65 år., for de over 65 må det ha gått 3 måneder.
  • Det er veldig viktig at man møter opp til timen som er gitt. Om man er forhindret fra å møte,  så gi beskjed til legekontoret.

Oppdatert 07.01.2022

Vaksinering 12 - 15-åringer

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang.

  • Barn som er født i -06,-07 og -08 pluss barn født i -09 som har fylt 12 år, får tilbud om vaksine på skolen.
  • Vi må ha underskrift av foresatte for de som skal ha vaksinen.
  • Foreldre skal ikke ringe legekontoret om det ikke er helt nødvendig

Vi får 72 doser med Pfizer vaksiner i uke 15.

Vi mottar 54 doser av typen Pfizer neste uke.

Vi mottar 30 doser av typen Pfizer i uke 13.  Åtte av dosene går til revaksinering

Hva er status for uke 11 og hva er planen for uke 12?

Hva er status for uke 10 og hva er planen for uke 11?

Hva er status for uke 9 og hva er planen for uke 10?

Hva er status for uke 7 og hva er vaksinasjonsplanen for uke 8?

Hva er status for uke 6 og hva er vaksinasjonsplanen for uke 7?