Vaksinering barn 5-11 år

Regjeringen har nå bestemt at barn i alderen 5 – 11 år skal få tilbud om koronavaksine. Barn og unge får sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.

Barn/unge vil få tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer og barn i alderen 5-11 år vil få egen barnedose.

Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten en dose vaksine, vil også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. 

Følgende anbefalinger om koronavaksine gjelder for barn 5-11 år: (barn født i 2010 – 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år):

Vaksinen er særlig aktuell for:

  • Barn med kroniske sykdommer (ex. Diabetes, nevrologiske sykdommer som medfører nedsatt hostekraft, immunsvikt, pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang på helsetjeneste enn i Norge.

For de som velger vaksine, vurderer FHI at en dose er det som gir best nytte- ulempebalanse i denne aldersgruppen. Dersom dose 2 gis, er det en fordel med intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Ønsker du vaksine til ditt barn, kontakt helsesykepleier Bjørg på tlf. 930 82 928

Mer informasjon fra regjeringen: 

Koronavaksinasjon av barn og unge (FHI)

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 90 69 03 77
Mobil 90 69 03 77


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei