Jordmortjenesten er organisert i et interkommunalt samarbeid mellom Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Jordmor er tilgjengelig på telefon alle dager og har fast kontordag i alle kommunene.

Jordmor og svangerskap

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Hun ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid.

Jordmor undersøker din og barnets helse. Hun samarbeider bredt tverrfaglig, henviser videre ved behov og tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden.
 
Vårt mål, er at du og din partner skal føle trygghet i graviditeten, og føle dere godt forberedt på fødsel, amming og foreldrerollen, med den informasjonen dere har fått av jordmor.
 

Hvordan ta kontakt?

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet.

Alle gravide skal bestille en legetime i løpet av graviditetsuke 12-16 for å få tatt full blodprøvestatus.
 

Når er jordmor i min kommune?

Jordmor - kontordager i kommunene
Ukedag Kommune Kontorsted
Tirsdag Gjerstad Familiehuset
Onsdag Vegårshei Helsehuset
Torsdag Åmli Helsestasjonen

 

Jordmor vektlegger tilpasset oppfølging i svangerskapet

  • Første kontroll kan tas før uke 12.
  • Jordmor henviser til sykehus/fødeavdeling når det er nødvendig.
  • Fødselsforberedende kurs kan holdes etter avtale med jordmor.
  • Prevensjonsveiledning og etterkontroll ved behov.
  • Foreskriving av prevensjonsmidler.
  • Hjembesøk til alle nybakte foreldre.
  • Veiledning i forbindelse med vold i nære relasjoner.

Jordmor har taushetsplikt.

Dersom du har behov har du krav på tolk. Du har også krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Vigdis Moripen
Jordmor
E-post
Telefon 95 00 25 97


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

08:00-15:00