Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et frivillig kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. 

Kreftkoordinatorens viktigste oppgave er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Hva kan en kreftkoordinator bidra med?

  • Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommunen
  • Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen
  • Være tilgjengelig for pasient og pårørende
  • Hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende
  • Informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon (lindring) og omsorg ved livets slutt.
  • Være en samtalepartner i alle faser av sykdommen
  • Bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler
  • Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud
  • Hjelpe til med å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter
  • Tjenesten er gratis


Det kreves ikke henvisning. Derfor kan kreftrammede eller pårørende ta direkte kontakt med kreftkontakt.

Henvendelser til kreftkoordinator

Dersom du ikke får kontakt på direktenummer til kreftkoordinator kan du også kontakte hjemmesykepleiens vakttelefon 918 45 530. De vil formidle beskjeder videre til kreftkoordinator.
 

Kontaktinformasjon

Synnøve Solberg
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 90 67 31 88

 

KontordagerAnnenhver onsdag i oddetallsuker 08.00 - 15.00