Lege, vaksine og tannhelse

Influensavaksine

Vi vaksinerer onsdag 30/10 kl. 09.00 – 14.00, onsdag 6/11 kl. 09.00 – 14.00 og ellers ved behov Pris: 250,- kr. Vegårshei legekontor/ Helsestasjonen, Helsehuset.