Lege, vaksine og tannhelse

Informasjon om koronaviruset / koronatesting / vaksinering 

Endring per 26.1: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter
 

Hovedopptak i barnehager høst 2022: frist 1. mars

Gå inn på barnehage opptak (benytt Google Chrome).
Har ditt barn plass inneværende år trenger du ikke søke på nytt. 
Ønsker du å  øke eller redusere oppholdstilbudet til barnet,  søker du om dette i foresattportalen.
 

SFO - hovedopptak høst 2022: frist 1. mars

Hovedopptak er kun for 1. klassinger som starter til høsten, og andre som ikke har SFO-plass. De som allerede har SFO-plass trenger ikke søke eller gjøre noe.
Alle må søke i Visma: Logg inn (visma.com)