Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens ansvar:

Kommuneoverlege har ansvar for samfunnsmedisinske lovpålagte oppgaver. Oppgavene og ansvaret er nært knyttet opp mot ulikr lover og forskrifter herunder:

  • Kommunehelsetjenesteloven
  • Smittevernloven
  • Tilsynsloven
  • Lov om helsemessig og sosial beredskap
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjeneste
  • Forskrift om miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen skal føre tilsyn med at lover og forskrifter innen miljørettet helsevern følges.

Kontaktinformasjon

Iris Tuancersang
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 37 17 02 45

Åpningstider

Mandag: 08:00-18:00
Tir - fre: 08:00-15:00