Leger på Vegårshei

Ny kommuneoverlege er på plass. Cornelia Gåskjenn heter hun og er vikar i 50 % stilling inntil videre. Hun overtar etter tidligere kommuneoverlege og tar i mot pasienter fra 3. mars.

Trenger du legehjelp kan du henvende deg i legekontorets åpningstid. Utover åpningstiden må du kontakte legevakten i Arendal 116 117, eventuelt 113 ved livstruende skade eller sykdom.

Mistanke om koronasmitte

Hvis du tror du kan være smittet med Koronavirus enten fordi du har vært i endemisk område eller har vært i nærkontakt med bekreftet smittede personer:

  • henvender du deg til FASTLEGEN pr telefon for vurdering. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.
  • hvis fastlegen mener det er indikasjon for testing, bes pasienten møte frem på LEGEVAKTEN kl. 14 samme eller neste dag.
  • FASTLEGEN melder pasienten til LEGEVAKTEN (navn, fødselsnummer)
  • LEGEVAKTEN utfører testing av pasienter på P-plassen utenfor legevakten hver dag mandag - fredag kl. 14 - 15
  • LEGEVAKTEN organiserer seg slik at øvrige pasienter avvises denne timen, unntatt ved akutt livstruende hendelser
  • FASTLEGEN har oppfølgingsansvar for pasienter som er syke, og/eller tester positivt

Luftveissymptomer?

Dersom du har luftveissymptomer skal du ikke oppsøke fastlegen, men ringe fastlegekontoret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger på Vegårshei

Vi har for tiden to fastleger i Vegårshei kommune som er kommunalt ansatt og lokalisert på Helsehuset, sammen med to legesekretærer.

Kommunelege Siri Moland 

Kommuneoverlege(50 % vikar)  Cornelia Gåskjenn

NB! Ikke send sensitiv informasjon på e - post.

Finne eller bytte fastlege

På Min helse på helsenorge.no finner du oversikt over alle landets fastleger og her du kan også bytte fastlege. Ved å logge inn kan du se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger, se din kjernejournal, og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

Allmennlegetjenester for personer på besøk i Vegårshei kommune

Hvis du trenger legehjelp, kan du henvende deg til Vegårshei legekontor i åpningstiden.

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Telefon 37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Åpningstider

Mandag: 08:00-18:00
Tir - fre: 08:00-15:00