Vaksine

Vi har laget egne sider for informasjon om koronavaksine.

Hva tilbyr vi?

 • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder gjennom barnevaksinasjonsprogrammet
 • Influensavaksine til risikogrupper for influensa og lungebetennelse
 • Vaksinasjon mot pandemisk influensa
 • Andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)
 • Reisevaksine og rådgivning før utenlandsreiser
 • Vaksiner anbefalt etter norsk vaksinasjonsprogram - til personer som trenger oppdatering
 • Sesonginfluensavaksine - Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon.
  • Alle personer over 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke
  • Voksne og barn med:
   • diabets mellitus, type 1 og 2
   • korniske lungesykdommer
   • kroniske hjerte- og karsykdommer
   • kronisk leversvikt
   • kronisk nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt infeksjonsresistens
   • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Barn fra 6 mnd.til 5 år som er født prematurt, spes. før uke 32 i svangerskapet
    
  • I tillegg anbefales vaksine til følgende grupper (primært for å beskytte andre)
   • Helsepersonell som har pasientkontakt
   • De som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar
   • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

    Andre som ønsker vaksine bes ta kontakt med sin fastlege.
    Pasienter innlagt på sykehjem får vaksinen der.
  • Influensavaksinen er gratis, men hos fastlege (Helsehuset) er det en egenandel på kr. 50,- dersom ikke frikort. 
  • Ingen grupper frarådes å vaksinere seg mot influensa. Personer som ikke tilhører målgruppene må imidlertid selv betale for både vaksine og vaksinering, Vaksinen kan da tas på for eksempel apotek eller skaffe resept hos legen.
    
 • Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet gjelder personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hva koster det?

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig vaksiner betaler du en egenandel.

Timebestilling

Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen for å bestille time. Husk å bestille time i god tid før utenlandsreise.

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 90 69 03 77
Mobil 90 69 03 77


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Åpningstider

Man-fred: 08:00-15:00