Vaksine

Hva tilbyr vi?

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet gjelder personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hva koster det?

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig vaksiner betaler du en egenandel.

Timebestilling

Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen for å bestille time. Husk å bestille time i god tid før utenlandsreise.

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 37 17 02 37
Mobil 930 82 928


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Åpningstider

Man-fred: 08:00-15:00