Vaksine

Vi har laget egne sider for informasjon om koronavaksine.

 

Hva tilbyr vi?

 • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder gjennom barnevaksinasjonsprogrammet
 • Influensavaksine til risikogrupper for influensa og lungebetennelse
 • Vaksinasjon mot pandemisk influensa
 • Andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)
 • Reisevaksine og rådgivning før utenlandsreiser
 • Vaksiner anbefalt etter norsk vaksinasjonsprogram - til personer som trenger oppdatering
 • Sesonginfluensavaksine - Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon.
  • Alle personer over 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke
  • Voksne og barn med:
   • diabets mellitus, type 1 og 2
   • korniske lungesykdommer
   • kroniske hjerte- og karsykdommer
   • kronisk leversvikt
   • kronisk nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt infeksjonsresistens
   • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • I tillegg anbefales vaksine til følgende grupper (primært for å beskytte andre)
   • Helsepersonell som har pasientkontakt
   • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
   • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

    Andre som ønsker vaksine bes ta kontakt med sin fastlege.
    Pasienter innlagt på sykehjem får vaksinen der.
 • Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet gjelder personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hva koster det?

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig vaksiner betaler du en egenandel.

Timebestilling

Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen for å bestille time. Husk å bestille time i god tid før utenlandsreise.

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 37 17 02 37
Mobil 930 82 928


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Åpningstider

Man-fred: 08:00-15:00