Avlastning

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vi kan tilby avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller ulike avlastningsopphold. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Privat avlastning er familier som tar imot barn og unge med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming, for avlastning i sitt eget hjem. 

Vi har også mulighet til å tilby avlastningsopphold på Klokkartun. Dette tilbudet retter seg først og fremst til deg som er over 18 år, og i de tilfellene der man ikke lykkes å rekruttere private avlastningshjem.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

Send søknadsskjema til:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei


Tjenestkontoret behandler søknaden og du kan henvende deg dit for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Serviceerklæring

Serviceerklæring for avlastning.
 

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556