Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 
 
Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.
 
BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.
 

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.
 
Du har krav på tjenester organisert som BPA når du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d
 

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 
Koordinerende team behandler søknaden og du kan henvende deg dit for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om at du kan velge assistent i samarbeid med kommunen eller fra privat leverandør. 
 

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00