Dagtilbud

Hva tilbyr vi?

Vi lager individuelle aktivitetstilbud for personer og pårørende som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Aktivitetstilbudet lages gjerne på tvers av aktuelle enheter som helse- og omsorg, NAV, skole mv. når det er aktuelt.

Tilbud kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.

Vi har pr i dag ikke et eget etablert dagsenter for denne brukergruppen. Dette henger sammen med lav etterspørsel/få brukere.

Slik søker du?

Send søknadsskjema til:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei


Du kan kontakte tjenestekontoret for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556