Dagtilbud

Hva tilbyr vi?

Vi lager individuelle aktivitetstilbud for personer og pårørende som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Aktivitetstilbudet lages gjerne på tvers av aktuelle enheter som helse- og omsorg, NAV, skole mv. når det er aktuelt.

Tilbud kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.

Vi har pr i dag ikke et eget etablert dagsenter for denne brukergruppen. Dette henger sammen med lav etterspørsel/få brukere.

Slik søker du?

Send søknadsskjema til koordinerende team.


Du kan kontakte koordinerende team for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva koster det?

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei