Støttekontakt

Hva tilbyr vi?

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Støttekontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. 

Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Slik søker du

Send søknadsskjema til:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei


Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av Tjenestekontoret.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at  fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Se hvordan du kan søke om å bli støttekontakt.

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556