Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

Hva tilbyr vi?

Vi har et eget dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens lokalisert i kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO).

Antallet plasser er dessverre begrenset.

Kommunen tilbyr også andre aktiviteter på dagtid (tilknyttet sykehjemsavdelingen og Klokkartun). Det er i tillegg et mange frivillige som bidrar med ulike aktiviteter til våre brukere.

Hvem kan få tilbudet?

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud for hjemmeboende personer med demens eller personer med hukommelsessvikt. 

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Du finne prisen på oversikten pris/egenandel på helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Dagsenter
Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Mandag: 08:00-14:30
Onsdag: 08:00-14:30
Torsdag i oddetalsuker.