Dagsenter/Dagtilbud

Hva tilbyr vi?

Vi har et eget dagsenter lokalisert i kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO).

Antallet plasser er dessverre begrenset. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kommunen tilbyr også andre aktiviteter på dagtid (tilknyttet sykehjemsavdelingen og Klokkartun). Det er i tillegg et mange frivillige som bidrar med ulike aktiviteter til våre brukere.

Hvem kan få tilbudet?

Dagsenteropphold er et tilbud for eldre som bor hjemme, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede mv. Tjenesten gis til personer som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, men kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.

De andre dagtilbudene som er nevnt over kan benyttes av de som bor på VBO og Klokkartun.

Slik søker du

 

Hva koster det?

Du finne prisen på oversikten pris/egenandel på helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Dagsenter
Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556

Åpningstider

Mandag: 08:00-14:30
Onsdag: 08:00-14:30
Torsdag i oddetalsuker.