Priser og egenandeler for helse- og omsorgsstjenester

Gjeldende priser per 01.01.2023

Betalingssatser og egenandeler på helse- og omsorgstjenester
Type tjenestetilbud Pris
Trygghetsalarm (Trygghetsalarm innvilget som helsehjelp kr. 0,-) Kr 385,-/mnd
Trygghetshybel (inkl. husleie, alle måltider, sengetøy, håndklær, såpe og toalettpapir, vask av rom og utvask etter endt opphold) Event. vask av privat tøy kommer i tillegg. Kr. 2548,- (ukespris) kr. 364,- per døgn.
Trygghetshybel - vask av privat tøy 50,- pr vask
Mat - alterintaiv 1 (frokost, lunsj, middag og kvelds) Dagspris Kr. 192,- Månedspris Kr. 5772,-
Mat - alternativ 2 (Frokost, lunsj og middag) Dagspris kr. 1453- Månedspris kr. 4586,-
Mat - alternativ 3 (Lunsj og middag) Dagspris kr. 112,- Månedspris kr. 3401,-
Mat - alternativ 4 (middag) Dagspris kr. 81- Månedspris kr. 2434,-
Matombringing Kr. 86- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt tørrmat Kr. 40- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt lunsj Kr. 33,- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt middag Kr. 81,- pr porsjon
Vask av klær Kr. 50
Hjemmehjelp (praktisk bistand) 0-2 G Kr. Statlige satser 220,- pr måned
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 2G og 3G : Kr. 185,- pr.t
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 3G og 4G: Kr. 234,- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 4G og 5G: Kr. 255- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt over 5G: Kr. 283,- pr.t
Dag/nattopphold i institusjon Kr. 105- pr. dag.
Tidsbegrenset opphold i institusjon kr.185-/døgn
Kontakt og aktiviteter Avhengig av aktivitet
Dagsenter kr. 156,- pr dag
Pleie og omsorg utenfor institusjon Ingen egenandel
Psykiatrisk sykepleie Ingen egenandel
Omsorgslønn. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel for omsorgsmottaker
Brukerstyrt personlig assistanse Ingen egenandel. Ved praktisk bistand, se satser for dette.
Ferieavlasting. Innenfor habiliteringstjenesten Ingen egenandel
Avlasting. Innenfor habiliteringstjenesten. For personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel
Avlasting i private hjem. For barneverns-og sosialtjenestens brukere Ingen egenandel
Avlasting i institusjon Ingen egenandel
Langtidsopphold institusjon Inntektavhengig oppholdsbetaling
Støttekontakt Ingen egenandel

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00