Priser og egenandeler for helse- og omsorgsstjenester

Betalingssatser og egenandeler på helse- og omsorgstjenester
Type tjenestetilbud Pris
Trygghetsalarm (Trygghetsalarm innvilget som helsehjelp kr. 0,-) Kr 355,-/mnd 1065,-/kvartal
Trygghetshybel (inkl. husleie, alle måltider, sengetøy, håndklær, såpe og toalettpapir, vask av rom og utvask etter endt opphold) Event. vask av privat tøy kommer i tillegg. 2100,- kr pr uke
Trygghetshybel - vask av privat tøy 30,- pr vask
Mat: Kjøp av frokost Kr. 37,- pr. stk.
Mat: Kjøp av lunch Kr. 30 pr. stk.
Mat: Kjøp av middag Kr. 76,-
Mat: Kjøp av kvelds Kr. 37,- pr. stk.
Matombringing Kr. 83,- pr porsjon
Vask av klær Kr. 30
Hjemmehjelp (praktisk bistand) 0-2 G Kr. Statlige satser 210,- pr måned
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 2G og 3G : Kr. 170,- pr.t
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 3G og 4G: Kr. 215,- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 4G og 5G: Kr. 235- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt over 5G: Kr. 260,- pr.t
Dag/nattopphold i institusjon Kr. 90,- pr. dag.
Tidsbegrenset opphold i institusjon kr.170,-/døgn
Kontakt og aktiviteter Avhengig av aktivitet
Dagsenter kr. 100,- pr dag
Pleie og omsorg utenfor institusjon Ingen egenandel
Psykiatrisk sykepleie Ingen egenandel
Omsorgslønn. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel for omsorgsmottaker
Brukerstyrt personlig assistanse Ingen egenandel. Ved praktisk bistand, se satser for dette.
Ferieavlasting. Innenfor habiliteringstjenesten Ingen egenandel
Avlasting. Innenfor habiliteringstjenesten. For personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel
Avlasting i private hjem. For barneverns-og sosialtjenestens brukere Ingen egenandel
Avlasting i institusjon Ingen egenandel
Langtidsopphold institusjon Inntektavhengig oppholdsbetaling
Støttekontakt Ingen egenandel

Kontaktinformasjon

Koordinerende team
Telefon 977 81 277

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Anne Marie Isaksen
Saksbehandler koordinerende team
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00