Søk sykehjemsplass

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

  • Kriterier for tildeling av opphold i sykehjem

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Du kan ønske deg plass på et bestemt sykehjem, men vi kan ikke garantere at du får plass der. Vegårshei kommune ønsker at de som mottar sykehjemstjenester skal få mulighet til medbestemmelse, oppleve trygghet, respekt og livskvalitet. 
 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Maylin Bergan Arnesen
Saksbehandler - tjenestetildeling
E-post
Mobil 97 78 12 77