Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO)

Vegårshei har ett bo- og omsorgssenter (VBO) som ligger i Myra sentrum midt i Vegårshei. Sykehjemmet har tre avdelinger, to forbeholdt pasienter med demens sykdom, og en avdeling til pasienter med somatisk sykdom.

Hva tilbyr vi?

Vi kan tilby langtidsopphold for innbyggere som, av helsemessige årsaker ikke kan få dekket sitt omsorgsbehov gjennom andre kommunale helse- og omsorgs tjenester. Vi tilbyr også avlastnings- og korttidsopphold.

På VBO har vi:

 • enerom til alle pasienter.
 • tilpasset heldøgns individuell oppfølging, pleie og omsorg.
 • fire måltider pr døgn.
 • tilsynslege.
 • fotpleier og frisør (Privatpraktiserende).
 • tilbud om tannbehandling.
 • fysioterapi.
 • mat fra eget kjøkken.
 • vaskeri.
 • fellesarrangementer og aktiviteter.
 • syn- og hørselskontakt

Med unntak av avlastningsopphold, er tjenester i VBO hjemlet i Forskrift om vederlag i sykehjem.

Hva koster det?

Betalingssatser og egenandeler på helse- og omsorgstjenester
Type tjenestetilbud Pris
Trygghetsalarm (Trygghetsalarm innvilget som helsehjelp kr. 0,-) Kr 385,-/mnd
Trygghetshybel (inkl. husleie, alle måltider, sengetøy, håndklær, såpe og toalettpapir, vask av rom og utvask etter endt opphold) Event. vask av privat tøy kommer i tillegg. Kr. 2548,- (ukespris) kr. 364,- per døgn.
Trygghetshybel - vask av privat tøy 50,- pr vask
Mat - alterintaiv 1 (frokost, lunsj, middag og kvelds) Dagspris Kr. 192,- Månedspris Kr. 5772,-
Mat - alternativ 2 (Frokost, lunsj og middag) Dagspris kr. 1453- Månedspris kr. 4586,-
Mat - alternativ 3 (Lunsj og middag) Dagspris kr. 112,- Månedspris kr. 3401,-
Mat - alternativ 4 (middag) Dagspris kr. 81- Månedspris kr. 2434,-
Matombringing Kr. 86- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt tørrmat Kr. 40- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt lunsj Kr. 33,- pr porsjon
Enkelt måltid: Enkelt middag Kr. 81,- pr porsjon
Vask av klær Kr. 50
Hjemmehjelp (praktisk bistand) 0-2 G Kr. Statlige satser 220,- pr måned
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 2G og 3G : Kr. 185,- pr.t
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 3G og 4G: Kr. 234,- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt mellom 4G og 5G: Kr. 255- pr.t.
Hjemmehjelp (praktisk bistand) Inntekt over 5G: Kr. 283,- pr.t
Dag/nattopphold i institusjon Kr. 105- pr. dag.
Tidsbegrenset opphold i institusjon kr.185-/døgn
Kontakt og aktiviteter Avhengig av aktivitet
Dagsenter kr. 156,- pr dag
Pleie og omsorg utenfor institusjon Ingen egenandel
Psykiatrisk sykepleie Ingen egenandel
Omsorgslønn. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel for omsorgsmottaker
Brukerstyrt personlig assistanse Ingen egenandel. Ved praktisk bistand, se satser for dette.
Ferieavlasting. Innenfor habiliteringstjenesten Ingen egenandel
Avlasting. Innenfor habiliteringstjenesten. For personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeid Ingen egenandel
Avlasting i private hjem. For barneverns-og sosialtjenestens brukere Ingen egenandel
Avlasting i institusjon Ingen egenandel
Langtidsopphold institusjon Inntektavhengig oppholdsbetaling
Støttekontakt Ingen egenandel

Kontaktinformasjon

Bo og omsorgssenter - Døgnbemannet vakttelefon
Telefon 90 40 25 20


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei