Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene som er tatt i bruk 1. januar 2019 er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I Vegårshei kommune kan NAV kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktinformasjon står på høyre side.
Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus.