Turgruppa

Hva tilbyr vi?

Vi samles for å være aktive, gå på tur, få opp pulsen, bli tryggere på å bruke kroppen og ha det gøy sammen!

Det blir en gåtur på ca 60 minutter i litt rask gange, så du kan bli litt svett. Ta på gode sko og klær som er behagelige å gå i. Husk drikkeflaske med vann.

Hvem kan få tilbudet?

Er du nylig blitt sykemeldt, eller har vært utenfor arbeidslivet en stund? Har du plager i muskel-/skjelettsystemet eller er plaget med angst og depresjon, eller litt av alt? Da kan kanskje turgruppa være noe for deg?

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Når møtes turgruppa?

Mandager kl.13.00

Fremmøte ved kjelleren på kommunehuset (gamle legekontoret) kl. 13 hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Hvordan får jeg tilbudet?

Alle innbyggere i kommunen kan søke om å bli med i turgruppa. Det er tjenestekontoret som fatter vedtaket. Ta kontakt med tjenestekontoret. eller Lisbeth Songe Åsnes for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Lisbeth Songe Åsnes
Veileder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 469 51 955
Mobil 469 51 955
Gunn Karin Songedal
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 37 17 02 71
Mobil 908 33 804