Psykososialt kriseteam

Kriseteamets oppgaver

Vi tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker.

Vi har et ekstra fokus på barn og unge. Vi gir også tilbud til familie, venner, barnehage, skole, arbeidsplass og nærmiljø. Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, sørger vi for at kommunens hjelpeapparat for øvrig, evt. spesialisthelsetjenesten, blir kontaktet.

Hvordan få tilbudet?

Dagtid: Ring fastlegen din. 
Kveld/natt/helg: Ring legevakten 116 117

Det er ellers legevakt eller andre offentlige instanser som kontakter psykososialt kriseteam. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Psykososialt kriseteam i Vegårshei kommune

Navn på personer i teamet Telefon privat Telefon jobb E - post Merknad
Gunn Karin Songedal 416 23 754 908 33 804 gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no Psykiatrisk sykepleier
Anne - Grete Glemming 481 94 565 37 17 02 40/ 481 94 565 anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Kom. sjef BK + kriseledelse
Maja Jørgensen 908 90 972 908 90 972 Maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no Leder EPS + kriseledelse
Siri Moland 909 36 380 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no Kommunelege
Gunnar Lindtveit 911 98 721 37 17 02 53/ 911 98 721 veggli@vegarshei.kommune.no Sokneprest i Den norske kirke
Knut Sunde 970 04 985 970 04 985 knut@gudsmenighet.no Guds menighet
Bjørg Lia 930 82 928 37 17 02 37 Helsesøster
Ingeborg Karine Haugenes 37 16 93 82 / 918 52 247 Pensjonert lærer
Tina Johansen 37 16 81 15 / 993 24 346 918 46 061 Tina.Johansen@vegarshei.kommune.no Ergoterapeut