Psykososialt kriseteam

Kriseteamets oppgaver

Vi tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker.

Vi har et ekstra fokus på barn og unge. Vi gir også tilbud til familie, venner, barnehage, skole, arbeidsplass og nærmiljø. Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, sørger vi for at kommunens hjelpeapparat for øvrig, evt. spesialisthelsetjenesten, blir kontaktet.

Hvordan få tilbudet?

Dagtid: Ring fastlegen din. 
Kveld/natt/helg: Ring legevakten 116 117

Det er ellers legevakt eller andre offentlige instanser som kontakter psykososialt kriseteam. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Psykososialt kriseteam i Vegårshei kommune

Psykosoialt kriseteam

Psykosoialt kriseteam
Nr. Navn kriseteammedlem: tlf. privat tlf. jobb / mobil e-post Merknad / stilling
1 Maja Jørgensen 908 90 972 maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no Leder EPS
2 Gunn Karin Songedal 416 23 754 908 33 804 gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no Psyk. sykepleier
4 Kine Lorentzen kine.lorentzen@vegarshei.kommune.no
6 Siri Moland 909 36 380 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no Kommunelege
7 Gunnar Lindtveit 911 98 721 37 17 02 53 / 911 98 721 veggli@vegarshei.kommune.no Sokneprest Den norske kirke
8 Knut Sunde 970 04 985 970 04 985 knut@gudsmenighet.no Guds Menighet
9 Greta Hauge 37 16 86 00 greta.hauge@vegarshei.kommune.no Sosiallærer
10
11 Bjørn Helge Dale 37 16 86 07 / 971 96 615 vegbda@vegarshei.kommune.no Rådgiver, skole
12 Anne Helene E. Baarøy 916 99 308 vegaeb@vegarshei.kommune.no Informasjonsansvarlig i kriseledelsen
13 Bjørg Lia 930 82 928 37 17 0 237 Bjorg.Lia@vegarshei.kommune.n Helsesøster