Psykososialt kriseteam

Kriseteamets oppgaver

Vi tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker.

Vi har et ekstra fokus på barn og unge. Vi gir også tilbud til familie, venner, barnehage, skole, arbeidsplass og nærmiljø. Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, sørger vi for at kommunens hjelpeapparat for øvrig, evt. spesialisthelsetjenesten, blir kontaktet.

Hvordan få tilbudet?

Dagtid: Ring fastlegen din. 
Kveld/natt/helg: Ring legevakten 116 117

Det er ellers legevakt eller andre offentlige instanser som kontakter psykososialt kriseteam. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Psykososialt kriseteam i Vegårshei kommune

Psykosoialt kriseteam

Psykosoialt kriseteam
Nr. Navn kriseteammedlem: tlf. privat tlf. jobb / mobil e-post Merknad / stilling
1 Thormod Moi Felle 923 36 694 923 36 694 thomod.moi.felle@vegarshei.kommune.no Leder EPS
2 Gunn Karin Songedal 416 23 754 908 33 804 gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no Psyk. sykepleier
3 Kine Lorentzen 901 93 387 901 93 387 kine.lorentzen@vegarshei.kommune.no Psyk. fagarbeider
4 Siri Moland 909 36 380 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no Kommunelege
5 Greta Hauge 37 16 86 00/ 907 15 561 907 15 561 greta.hauge@vegarshei.kommune.no Sosiallærer
6 Bjørn Helge Dale 37 16 86 07 / 971 96 615 906 97 611 vegbda@vegarshei.kommune.no Rådgiver, skole
7 Lisbeth S. Åsnes 469 51 955 469 51 955 Lisbeth.Songe.Asnes@vegarshei.kommune.no Psyk. fagarbeider
8 Anette F. Bergan 481 05 566 481 05 566 anette.fidje.bergan@vegarshei.kommune.n Helsesykepleier
9 Linda Hommelsgård 413 31 868 413 31 868 Linda.Hommelsgard@vegarshei.kommune.no Styrer, barnehage
10 Mahmod H. Mahmmad Mahmood.Habbu.Mahammad@vegarshei.kommune.no
11 Gunnar Lindtveit 911 98 721 37 17 02 53 / 911 98 721 veggli@vegarshei.kommune.no Sokneprest Den norske kirke
12 Knut Sunde 970 04 985 970 04 985 knut@gudsmenighet.no Guds Menighet