Råd og veiledning

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av din fastlege, saksbehandler ved NAV og oppfølgingsenheten. Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.
 

Barn som er pårørende

 

Alvorlig bekymring og mulighet for tvangsinnleggelse

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2. Denne retten er hjemlet i lovens §10-1. Du kan melde din bekymring anonymt.
 
Det er saksbehandler ved NAV og oppfølging som vurderer og eventuelt fremmer saker om tilbakehold/tvang for fylkesnemnda. Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til saksbehandler ved NAV og oppfølgingsenheten. Du kan også drøfte bekymringen din direkte med saksbehandler. Som pårørende skal du få en tilbakemelding på avgjørelsen om kommunen har besluttet å fremme en sak eller ikke.  
 

Bekymring for rusmiddelbruk hos gravide

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Saksbehandler ved NAV og oppfølging har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikken eller hos fastlege. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes tilbake inntil barnet er født. Denne muligheten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester §10-3.
 
Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til saksbehandler ved NAV og oppfølging. Dersom du ønsker å drøfte en bekymring kan du kontakte saksbehandler på telefon.
 

Pårørendeorganisasjoner

Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer
Landsforbundet mot stoffmisbruk - LMS -  har lokalforeninger i Agder.
A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon