Ergoterapi

Hva tilbyr vi? 

Ergoterapeutene jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. Vi gjør kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendige hjelpemidler og veileder i forhold til ombygging av boligen din. Vi formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler. 
 
Ergoterapeut bidrar også innen hverdagsrehabilitering. 
 

Hvem kan få tilbudet? 

Innbyggere med behov for våre tjenester. 
 

Hvordan få tilbudet? 

Både pårørende, innbygger selv og helsepersonell kan ta kontakt med for ergoterapeut eller kontakttelefon for  koordinerende team. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege. 
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Tina Johansen
Ergoterapeut/systemkoordinator - Fagansvarlig psykisk helse og ru
E-post
Telefon 37 17 02 34
Mobil 91 84 60 61
Maylin Bergan Arnesen
Saksbehandler - tjenestetildeling
E-post
Mobil 97 78 12 77