Fysioterapi for voksne og eldre

Hva tilbyr vi?

Kommunefysioterapeut er koordinator for kommunens rehabiliteringsarbeid, og har ansvar for å bidra i forhold til   forebyggende og helsefremmende arbeid. Trening/rehabilitering/behandling tilbys i en tidsavgrenset periode.

Vi har en 100 % stilling som kommunefysioterapeut. Det er også etablert et godt samarbeid med de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen.

Hvem kan få tilbudet?

Personer over 18 år med en ny- oppstått sykdom, skade eller akutt endring i fysisk funksjon, eller har behov for livsstilsendring, kan søke om fysioterapi.

Personer med behov for trening for vedlikehold av funksjon omfattes ikke av det kommunale fysioterapitilbudet.

Kommunens fysioterapeut yter også tjenester og veiledning overfor pasienter i sykehjem og trygghetshybler

Hvordan får jeg tilbudet?

Du fyller ut og sender søknad til kommunens fysioterapeut.

Hva koster det?

Alle over 18 år betaler egenandel i forhold til fastsatte takster og vil variere i forhold til den behandling du får. Kontakt fysioterapeuten for mer informasjon.

For brukere innlagt på sykehjem, er tjenesten gratis.

Styrketrening for voksne: frisklivstilbud

Trenger du eller noen du kjenner en boost til å komme i gang og holde treningen vedlike? Se hva vi tilbyr: 

Treningstimer for voksne

Kontaktinformasjon

Oda Strand Mindrebø
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 46 82 18 55