Vegårshei fysioterapi og trening

Vegårshei kommune har driftsavtale med to privatpraktiserende fysioterapeuter.

Har du behov for kurative tjeneste (behandling), kan du ta kontakt Vegårshei fysioterapi og trening som drives av Hilde Lindtveit og Else Marie Jonassen.

Hilde Lindtveit har videreutdanning innen nålebehandling og er sertifisert AktivA instruktør.
Else Marie Jonassen har videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi.

Hva koster det?

Det brukes honorartakster fastsatt av Norsk Fysioterapiforbund.

Behandling av barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er gratis.

Kontaktinformasjon

Vegårshei fysioterapi og trening (privat)


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei