Hjelpemidler

Hva tilbyr vi?

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer og lignende. 
Kommunens ergoterapeut gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig.
En av kommunens vaktmestere kjører ut og hjelper til med montering av hjelpemidler
Trenger du syn- eller hørselshjelpemidiler, kontakter du Bjørg Lia (synskontakt) eller Irene Myre (hørselskontakt)

Hvem kan få tilbudet?

De som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.

Hvordan får jeg tilbudet?

Midlertidig/kortvarig/akutt behov/hastesaker (hvor behovet antas å vare i to år eller kortere) håndteres av kommunen.
Der behovene for hjelpemidler er av mer langvarig karakter (over 2 år) lånes hjelpemidlene ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Aust-Agder.

Ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen søker for deg. 
Deler av tjenesten er priset

Hva koster det?

Det gis ikke støtte til hjelpemidler som er vanlige for alle. Du kan imidlertid få støtte til ekstrautstyr som er nødvendig for å kunne ta vanlige ting i bruk.

Kontakt Tina Johansen for informasjon om og eventuelt hjelp til å søke hjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Tina Johansen
Ergoterapeut/systemkoordinator - Fagansvarlig psykisk helse og ru
E-post
Telefon 37 17 02 34
Mobil 91 84 60 61