Hverdagsrehabilitering

Tilbudet

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset og tverrfaglig oppfølging i hjemmet, som varer opp til 4 uker.

Tilbudet retter seg mot de som opplever en funksjonsendring, og derfor gjør dem mindre i stand til å mestre hverdagsaktiviteter.

Les mer om hverdagsrehabilitering i vår brosjyre. (PDF, 502 kB)

Hvordan få tilbudet?

Kontakt koordinerende team dersom du tenker at dette kan være et tilbud for deg

Tjenesten omfatter

Den tverrfaglige tjenesten består av sykepleier (fra Hjemmetjenesten), ergoterapeut og fysioterapeut. Disse samarbeider med hjemmetjenesten og fastlegene, ved behov.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er en kommunal gratis tjeneste. 

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00