Bostøtte

Støtte til strømutgifter i 2022

Stortinget har bestemt å videreføre de midlertidig økte satsene for bostøtte i hele 2022. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis i perioden oktober - desember.

I 2022 er inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker. 

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året 2022

Personer som fikk innvilget bostøtte i perioden januar - mai, fikk i tillegg til bostøtte et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter. I perioden juni - september blir det ikke utbetalt ekstra støtte til strøm. Hvis du får innvilget bostøtte i oktober, vil du få 1 000 kroner i ekstra støtte. I november og desember er støtten på 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med i månedene med ekstra strømstøtte. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

 

Hvem kan få tilbudet? 

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 
Her finner du ut om du er i målgruppen.
Her kan du beregne om du kan få støtte.

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk. 

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligatsjonsleilighet
  • Dokumentajson på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV Vegårshei. 

For mer informasjon se husbankens nettside. 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned. 

Hva skjer videre? 

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. 

Husk å melde fra om endringer 

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer på husbanken.no 

Klage 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. 
Slik klager du 

Kontaktinformasjon

Husbankens digitale løsninger
Mobil 94 13 62 81

 

Vedr. spørsmål om startlån, bostøtte, og tilskuddsordninger(etablering, tilpasning, prosjektering, og utredning.

Åpningstider

Telefontid: Torsdager 

Send melding dersom du ikke får kontakt, slik at vi får ringt deg opp igjen så fort det er mulig

Saksbehandler
Til stede torsdager

Henvendelser utenfor oppsatt tid blir besvart første torsdag etter henvendelsen.