Bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Her finner du ut om du er i målgruppen.
Her kan du beregne om du kan få støtte.

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligatsjonsleilighet
  • Dokumentajson på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV Vegårshei.

For mer informasjon se husbankens nettside.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned.

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Husk å melde fra om endringer

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer på husbanken.no

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du

Kontaktinformasjon

Kine Lorentzen
Tiltakskoordinator/Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 901 93 387


 

Lilit Hasratyan
Veileder NAV
E-post
Telefon 916 47 305

Åpningstider

Telefontid
Torsdager kl: 08:00 - 11:00
Gjelder alle henvendelser, søknader, betalingsutsettelse, tilskuddsordninger m.m.

Send melding dersom du ikke får kontakt, slik at vi får ringt deg opp igjen så fort det er mulig

Saksbehandler
Til stede torsdager

Henvendelser utenfor oppsatt tid blir besvart første torsdag etter henvendelsen.