Kommunal bolig for vanskeligstilte

Hva tilbyr vi?

Vi skal bidra med å skaffe deg et trygt og godt sted å bo dersom du av en eller annen grunn har vanskelig med å klare det på egenhånd.

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte som ikke klarer å skaffe seg bolig på egenhånd.

Slik søker du

Søknadskjema - kommunal bolig for vanskeligstilte. (DOCX, 2 MB)

Søknad leveres NAV og oppfølging.

Hva koster det?

Pris i henhold til avtale eller husleiekontrakt.

Spørsmål om leieforhold?

Kontrakt, faktura eller melding om feil eller mangler ved boligen.
Harald Mo - Samfunn og infrastruktur

Spørsmål om tildeling av kommunal bolig?

Kontaktinformasjon

NAV Øst i Agder
Telefon 55 55 33 33