Kommunal bolig for vanskeligstilte

Hva tilbyr vi?

Vi skal bidra med å skaffe deg et trygt og godt sted å bo dersom du av en eller annen grunn har vanskelig med å klare det på egenhånd.

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte som ikke klarer å skaffe seg bolig på egenhånd.

Slik søker du

Søknadskjema - kommunal bolig for vanskeligstilte. (DOCX, 2 MB)

Søknad leveres NAV og oppfølging.

Hva koster det?

Pris i henhold til avtale eller husleiekontrakt.

Spørsmål om leieforhold?

Kontrakt, faktura eller melding om feil eller mangler ved boligen.
Tore Smeland - Teknisk drift og forvaltning.

Spørsmål om tildeling av kommunal bolig?

Maja Jørgensen, NAV og oppfølging

Kontaktinformasjon

NAV
Telefon 55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei