Nødbolig

Hva tilbyr vi?

Vi skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Hvem kan få tilbudet?

Du som helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Hvordan får tilbudet?

Ta kontakt med NAV og oppfølging.

Hva koster det?

Pris i henhold til avtale eller husleiekontrakt.

Les mer om nødbolig/midlertidig botilbud på NAV sine nettsider.

Spørsmål om tildeling av nødbolig/midlertidig botilbud?

Kontakt - Maja Jørgensen, NAV og oppfølging

Spørsmål om leieforhold?

Kontrakt, faktura eller melding om feil eller mangler ved boligen.
Tore Smeland - Teknisk drift og forvaltning.

 

Kontaktinformasjon

NAV
Telefon 55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei