NAV Øst i Agder

NAV kontoret på Vegårshei er fra og med 29.04.22 stengt i en periode på grunn av ombygging. Se hvordan du kan kontakte NAV i denne perioden i informasjonen til høyre.

NAV Øst i Agder består av tidligere NAV Gjerstad, NAV Froland, NAV Vegårshei og NAV Tvedestrand, og ble slått sammen 01.01.22. Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilken lokasjon du ønsker å møte hos. Har du spørsmål, ta kontakt på din side på nav.no eller tlf 5555 3333.

NAV Vegårshei yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velverdsforvaltningen.

Du finner oss i 1. etasje på kommunehuset.

Kontaktinformasjon til ansatte ved NAV Vegårshei finner du under NAV og oppfølging.

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering

For mer informasjon se nav.no

Lover og regler

Kontaktinformasjon

NAV Lokasjon Vegårshei - Midlertidig stengt pga ombygging
Telefon 55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
NAV Øst i Agder, Postboks 38
4901 Tvedestrand

Åpningstider

NAV kontoret på Vegårshei er fra og med 29.04.22 stengt i en periode på grunn av ombygging.

Hvordan kontakte NAV i denne perioden?

Du kan sende en henvendelse på din side på nav.no

Akutte kommunale henvendelser:
Tlf. 45 25 73 71 – 12.00 – 14.30

I denne perioden kan du også benytte deg av våre andre kontor:

Tvedestrand
Mandag 12.00 – 14.00
Torsdag 12.00 – 14.00

Gjerstad
mandag 12.00 - 14.00
torsdag  09.00 - 11.00

Froland
Onsdag 09.00 – 11.00

Åpningstider og kontaktinformasjon finner du på nav.no

Vi anbefaler deg å bestille time dersom du ønsker å snakke med saksbehandler.