NAV Vegårshei

NAV Gjerstad, NAV Froland, NAV Vegårshei og NAV Tvedestrand slår seg 01.01.22 sammen til NAV Øst i Agder. Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilken lokasjon du ønsker å møte hos. Har du spørsmål, ta kontakt på din side på NAV.NO eller tlf 5555 3333.

NAV Vegårshei yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velverdsforvaltningen.

Du finner oss i 1. etasje på kommunehuset.

Kontaktinformasjon til ansatte ved NAV Vegårshei finner du under NAV og oppfølging.

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering

For mer informasjon se nav.no

Lover og regler

Kontaktinformasjon

NAV Vegårshei
Telefon 55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Mandag: 12:00-14:30
Tirsdag: Åpent for timeavtaler
Onsdag: 12:00-14:30
Torsdag: Åpent for timeavtaler
Fredag: Åpent for timeavtaler

Vi anbefaler deg å bestille time dersom du ønsker å snakke med saksbehandler.