Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

 

Les mer på nettsiden til NAV:

Kontaktinformasjon

Økonomirådgivning
Telefon 55 55 33 39