Prosjekt arbeid

 

Prosjektet tilbyr:

  • veiledning knyttet til arbeidsdeltakelse
  • opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter
  • bistand til jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen
  • tilrettelegging av praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket
  • bistand til koordinering av tjenester

Hvem kan få tilbudet?

 NAV vurderer hvem som er aktuelle deltakere i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være enkle vaktmestertjenester, rydde turløyper og klippe plener som ligger under kommunens forvaltning/teknisk avdeling.

Kontakt

Kine Lorentzen

Hvorfor aktivitetsplikt?

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater. Nyere forskning viser at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.

Kontaktinformasjon

Kine Lorentzen
Tiltakskoordinator/Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 901 93 387