Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til daglige gjøremål.

Følgende tjenester kan være aktuelle:
  • Hjelp til rengjøring av bolig.
  • Sengetøyskift.
  • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer (hjemmehjelpene utfører ikke innkjøp).

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
 

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Det betales en egenandel som beregnes ut fra den samlede inntekten til husstanden.
Du finner oversikt over de ulike satsene i oversikten pris/egenandel for helse og omsorgstjenester.

G = grunnbeløpet i folketrygden

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Serviceerklæring

Serviceerklæring - hjemmehjelp

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00