Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til daglige gjøremål.

Følgende tjenester kan være aktuelle:
  • Hjelp til rengjøring av bolig.
  • Sengetøyskift.
  • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer (hjemmehjelpene utfører ikke innkjøp).
  • Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter.
  • Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
 

Slik søker du

Fyll ut og send søknad til:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

 

Hva koster det?

Det betales en egenandel som beregnes ut fra den samlede inntekten til husstanden.
Du finner oversikt over de ulike satsene i oversikten pris/egenandel for helse og omsorgstjenester.

G = grunnbeløpet i folketrygden

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Serviceerklæring

Serviceerklæring - hjemmehjelp

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00