Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder:

  • råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
  • opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
  • hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
  • hjelp med medisiner
  • sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
  • hjelp til symptomlindring
  • stell og pleie til alvorlige syke og døende
  • støtte og veiledning til pårørende

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt pårørende.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker som har behov for medisinsk behandling, tilsyn og pleie kan søke om hjemmesykepleie. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for pleie etter sykehusopphold, rehabilitering/opptrening og akutt tilsyn/pleie. Behovet vurderes fortløpende.

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Koster det noe?

Tjenesten er gratis.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Serviceerklæring

Serviceerklæring hjemmesykepleie

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleien - Døgnbemannet vakttelefon
Telefon 91 84 55 30
Mobil 94 50 06 88
Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei