Avlastningshjem

Kan du tenke deg å være avlastningshjem noen timer i uka og et par døgn i måneden?

Dette kan være noen timer i ukedagene og/eller helger. Det trenger ikke være en sammenhengende helger, det kan også være enkeltdager.

Avlastningshjemmet/familien må ha:

  • en stabil livssituasjon
  • innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner
  • tid, overskudd og plass til et ekstra barn
  • mulighet til å binde seg for et år

Avlastningshjem er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser.

Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg, men dette tilpasset etter hvert families behov i samarbeid med avlastningshjemmet.

Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Avlastningshjemmet henter barnet/barna ettermiddag på overleveringsdagen og bringer dem hjem på ettermiddagen etter oppholdet.

Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 928 16 792

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei