Trygghetshybler

Hva tilbyr vi?

Vi har etablert seks trygghetshybler til utleie i en av fløyene på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO). 

Trygghethyblene kan leies ved kortvarig behov for trygghet eller oppfølging av helsepersonell dersom det er endring i egen eller pårørendes helsetilstand. Du kan få innvilget opphold for inntil en måned av gangen. Dersom du har behov for lengere opphold må det sendes ny søknad.

Hvem kan få tilbudet?

  • Eldre/funksjonshemmede som kan trenge en enklere hverdag ivinterhalvåret
  • Pårørende som grunnet reise, ønsker økt trygghet for sine eldre
  • Brukers opplevde behov for økt trygghet uten at det foreligger omfattende medisinske utfordringer
  • Ved ombygging av egen bolig, grunnet behov for oppgradering
  • knyttet til eksempelvis hjelpemidler (midler fra Husbanken)

Organisering av tilbudet:

Når du leier en trygghetshybel defineres du som hjemmeboende.

  • Det lages en avtale for tidsrom du ønsker å leie hybel.
  • Du beholder og benytter egen fastlege og eventuelt fysioterapi.
  • Du kan fritt bruke fellesareal og stue/kjøkken på trygghetsavdelingen.
  • Måltider fra kjøkkenet blir levert i fellesareal på avdelingen.
  • Du betaler samlet for alle tjenestene som innbefatter: husleie, alle måltider (frokost, lunsj, middag og kveldsmat), sengetøy og håndklær, toalettpapir og såpeartikler, vask av rom, samt utvask etter endt opphold.

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Du finne prisen på leie av trygghetshybel og andre aktuelle tjenester på oversikten pris/egenandel på helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00