Trygghetshybler

Hva tilbyr vi?

Vi har etablert seks trygghetshybler til utleie i en av fløyene på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO). 

Trygghethyblene kan leies ved kortvarig behov for trygghet eller oppfølging av helsepersonell dersom det er endring i egen eller pårørendes helsetilstand. Du kan få innvilget opphold for inntil en måned av gangen. Dersom du har behov for lengere opphold må det sendes ny søknad.

Hvem kan få tilbudet?

 • Eldre/funksjonshemmede som kan trenge en enklere hverdag ivinterhalvåret
 • Pårørende som grunnet reise, ønsker økt trygghet for sine eldre
 • Brukers opplevde behov for økt trygghet uten at det foreligger omfattende medisinske utfordringer
 • Ved ombygging av egen bolig, grunnet behov for oppgradering
 • knyttet til eksempelvis hjelpemidler (midler fra Husbanken)

Organisering av tilbudet:

Når du leier en trygghetshybel defineres du som hjemmeboende.

 • Det lages en avtale for tidsrom du ønsker å leie hybel.
 • Du kan ta med eget sengetøy og håndklær. Eller du kan leie dette av VBO.
 • Du kan selv vaske tøy, sengeklær og rom og ordne dine egne måltider. Eller du kan kjøpe disse tjenestene.
 • Dersom du har innvilgede tjenester som hjemmehjelp- hjemmesykepleie videreføres dette i hybel.
 • Du beholder og benytter egen fastlege og eventuelt fysioterapi.
 • Rommet installeres midlertidig med trygghetsalarm. Alarmen følger rommet og går til alarmmottaket som er hjemmesykepleien.
 • Du kan fritt bruke fellesareal og stue/kjøkken på trygghetsavdelingen.
 • Måltider som kjøpes fra kjøkken blir levert i fellesareal på avdelingen.

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Du finne prisen på leie av trygghetshybel og andre aktuelle tjenester på oversikten pris/egenandel på helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 928 16 792

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00