Kontaktinformasjon og døgnåpne vakttelefoner

Kommunens sentralbord
Tlf: 37 17 02 00
Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15
E - post: post@vegarshei.kommune.no

Finn epost og telefonnummer til tjenester og ansatte


Kommunale vakttelefoner

Kommunale vakttelefoner
Vatkttelefon Telefonnummer Kommentar
Vei, vann, avløp og kommunale bygg. Manglende brøyting eller strøing 950 44 634 NB! Utenom ordinær arbeidstid. Hverdager 15:00-08:00 samt helger og helligdager
Vegårshei bo- og omsorgssenter 904 02 520 Døgnbemannet
Hjemmesykepleie 918 45 530 Døgnbemannet

 

Eksterne vakttelefoner

Vakttelefoner
Vatkttelefon Telefonnummer Kommentar
Legevakt 116 117
Tannlegevakt 911 84 730 Tannlegevakt i Aust - Agder ved helger, høytider og i fellesferie
Melding om skadet/påkjørt vilt 02800
Overgrepsmottak i Agder 38 07 34 00
Barnevernvakta 37 01 31 01 Vakttelefon utenom barnevernets åpningstid
Østre Agder krisesenter 37 01 32 80 Østre Agder kriesenter
Barnas alarmtelefon 116 111 Barnas alarmtelefon
Mental helse - Hjelpetelefon 116 123 Mental helse
Veterinærvakt 37 02 48 05 Hverdager kl. 16:00 - 08:00, samt helg/helligdager.