Kontaktinformasjon og døgnåpne vakttelefoner

Kommunens sentralbord
Tlf: 37 17 02 00
Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15
E - post: post@vegarshei.kommune.no

Finn epost og telefonnummer til ansatte


Kommunale vakttelefoner

Vatkttelefon Telefonnummer Kommentar
Vei, vann, avløp og kommunale bygg. Manglende brøyting eller strøing 950 44 634 NB! Utenom ordinær arbeidstid. Hverdager 15:00-08:00 samt helger og helligdager
Vegårshei bo- og omsorgssenter 904 02 520 Døgnbemannet
Hjemmesykepleie 918 45 5302 Døgnbemannet

 

Eksterne vakttelefoner

Vatkttelefon Telefonnummer Kommentar
Legevakt 116 117
Tannlegevakt 911 84 730 Tannlegevakt i Aust - Agder ved helger, høytider og i fellesferie
Melding om skadet/påkjørt vilt 02800
Overgrepsmottak i Agder 38 07 34 00
Barnevernvakta 37 01 31 01 Vakttelefon utenom barnevernets åpningstid
Østre Agder krisesenter 37 01 32 80 Østre Agder kriesenter
s 116 111 Barnas alarmtelefon
Mental helse - Hjelpetelefon 116 123 Mental helse
Veterinærvakt Aust - Agder 37 69 99 99 Agder dyreklinikk