Vegårshei viltlag

Av kommunens 39 jaktlag, er 38 organisert i Vegårshei Viltlag. Det er viltlaget som utarbeider bestandsplaner og får samlet tildeling av elg, hjort og rådyr, som de igjen fordeler ut til jaktlagene.

Viltlagets leder er for tiden Bjørn Saga, (tlf. 984 91 927).

Vegårshei viltlag