Jakttider

Alle viltlevende dyr er i utgangspunktet fredet, men for arter som har et høstingsverdig overskudd er det åpnet for jakt. Jakta må foregå innenfor fastsatte tidsrammer.

Oversikt over jakttider

Som et supplement til nasjonale jakttidsrammer har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt utvidet jakttid for kanadagås og stripegås.

Forskrift om utvidet jattid for kanadagås og stripegås i Aust-Agder