Rådgivning

Publikum kan få hjelp til blant annet: 

  • Rådgivning omkring viltforvaltning m.v.
  • Bistand til utarbeidelse av vedtekter for jaktlag.
  • Søknad om tilskudd til viltfremmende tiltak (søknadsfrist: 31. mars)
  • Tillatelse til felling av vilt som gjør skade.

Aktuelle skjema kan fås ved henvendelse til skogbrukssjefen.

Vedr. kvotejakt på gaupe: 

Informasjonstelefon (automatisk telefonsvar): 37 01 74 78 Varsel om felt dyr: 951 34 621

Lovverk

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375