Eiendomsskattelistene

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2018.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 28. februar til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2018.

Skattelistene blir lagt ut på denne siden og i ekspedisjonen på kommunehuset.

Skattelister i litt forskjellige uttrekk:


Liste med bare eiendommer som er kommunalt taksert  (PDF, 249 kB)
Liste for bare eiendommer med «formues grunnlag» fra skatteetaten  (PDF, 182 kB)

(Merk at taksten som settes av skatteetaten indeks justeres i takt med boligmarkedet, og for skatteåret 2018 har dette taksgrunnlager derav økt med ca. 14-15% for en rekke boligtyper)

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.