Fritak fra eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i politisk sak 7/18 den 30.01.2018 nye retningslinjer for fritak/nedsettelse av eiendomsskatt for enkelte, og særlig eldre boliger.

Informasjon om eldre boliger kan du blant annet finne i det såkalte SEFRAK-registeret – se eget kartoppslag på siden.

Frist for søknader om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus:

Fristen for søknad om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus etter § 7b i «Eiendomsskattelova», er satt til utgangen av oktober 2018.

Behandling av disse søknadene gjøres av kommunestyret etter at fristen er gått ut, og de som får innvilget søknad vil få refundert dette innen utgangen av året.

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.