Eiendomsskatt i Vegårshei kommune

Kommunestyret vedtok i PS 147/15 den 15.12.15, å innføre eiendomsskatt på bolig- og fritidsboligeiendommer i hele kommunen. For boligeiendommer ble det vedtatt å benytte skatteetatens formuesgrunnlag. Fritidsboligeiendommer og våningshus knyttet til landbrukseiendommer takseres kommunalt.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive ut. Reglene om eiendomsskatt er gitt i Lov om eiendomsskatt i kommunene Inntektene av skatten tilfaller kommunen selv, og kommunen står fritt til å bestemme hvordan inntektene av skatten skal brukes.

For 2022 har kommunestyret vedtatt eiendomsskattesats lik 4 ‰ for alle bolig- og fritidsboligeiendommer. 

Eiendomsskatt faktureres i 6 terminer sammen med de kommunale avgiftene. Faktura for 1.termin regnes som skatteseddel. Se dokumenter under for mer informasjon om eiendomsskatt

Hvordan lese faktura og skatteseddel for 2022

Under denne linken (klikk på linken) (PDF, 229 kB) finnes et eksempel / utklipp av 1. termin kommunale avgifter og eiendomsskatt. Tall for eiendomsskatt er markert i gult. Tallene skal forstås slik:

Først viser «perioden», dvs. 1. termin som går fra 1. januar til 30. april 2022. Dernest selve «skattesatsen» (rød pil), som er eiendommens beregnede skatteverdi inkl. 30% takstreduksjon. 4 promille er vedtatt «skattesats». Årlig beregnet eiendomsskatt er derav 4 promille av skattesats (som i eksemplet er kr 3.194,-).

Merk at det er merverdiavgift på kommunale tjenester som vann, avløp, feiing. Det er ikke merverdiavgift på eiendomsskatt.

Lov, regler og forskrifter

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.