Eiendomsskatt i Vegårshei kommune

Kommunestyret vedtok i PS 147/15 den 15.12.15, å innføre eiendomsskatt på bolig- og fritidsboligeiendommer i hele kommunen. For boligeiendommer ble det vedtatt å benytte skatteetatens formuesgrunnlag. Fritidsboligeiendommer og våningshus knyttet til landbrukseiendommer takseres kommunalt.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive ut. Reglene om eiendomsskatt er gitt i Lov om eiendomsskatt i kommunene Inntektene av skatten tilfaller kommunen selv, og kommunen står fritt til å bestemme hvordan inntektene av skatten skal brukes.

For 2023 har kommunestyret vedtatt eiendomsskattesats lik 4 ‰ for alle bolig- og fritidsboligeiendommer. 

Eiendomsskatt faktureres i 6 terminer sammen med de kommunale avgiftene. Faktura for 1.termin regnes som skatteseddel. Se dokumenter under for mer informasjon om eiendomsskatt

Merk: For det første halvåret 2023 vil eiendomsskatt og andre kommunale avgifter komme på hver sin faktura – du får dermed to separate fakturaer. Dette gjelder kun for en kort overgangsperiode ifbm. at kommunen bytter faktureringssystem.

Hvordan lese faktura og skatteseddel for 2023

Faktura for 1. termin regnes som skatteseddel. På nettsiden ligger også offentlig skatteliste med alle kommunens skatteeiendommer ute til offentlig ettersyn fra og med 1. mars. 

Nedenfor ligger et eksempel/utklipp av faktura for 1. termin av eiendomsskatt for skatteåret 2023, med noen forklaringer. På grunn av bytte av eiendomsskatteprogram, er det noen endringer av fakturaoppsettet i forhold til i fjor:

  • Du får i 2023 separat faktura for eiendomsskatt.
  • Du får en egen faktura for kommunalt vann, avløp og feiing                                                              (dvs. to fakturaer totalt)
  • Faktura for eiendomsskatt har nå en fakturalinje for hver bygning. Det vil si at total takst for eiendommen er summen av takst pr. bygg (markert med rød understrekning i utklipp).
  • Det regnes ut en årlig skatt pr. bygg (gul markering). Samlet årlig skatt er summen for hvert bygg på den enkelte eiendom.
  • Eiendomsskatt faktureres for de aller fleste med 6 terminer pr. år, og brutto sum (gul markering nederst) er det beløpet som skal innbetales pr. termin. Terminbeløp x 6 terminer = årlig utlignet total eiendomsskatt for eiendommen.

(Merk at det ikke er fakturagebyr eller merverdiavgift på eiendomsskatten)
 

Eiendomsskatt, eks. på faktura - Klikk for stort bildeEiendomsskatt, eks. på faktura

Lov, regler og forskrifter

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.