Eiendomsskattelistene

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2019.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 28. februar til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2019.

Skattelistene blir lagt ut på denne siden og i ekspedisjonen på kommunehuset.

Nedenfor finnes skattelister i litt forskjellige uttrekk:


Alle eiendommer i Vegårshei kommune (PDF, 386 kB)
(eiendommer uten eiendomsskatt er i all hovedsak ubebygd grunn)

Alle eiendommer med helt eller delvis fritak etter § 5 og § 7 (PDF, 147 kB)

 

(Merk at taksten som settes av skatteetaten indeks justeres i takt med boligmarkedet, og for skatteåret 2019 har dette taksgrunnlager hatt en mindre økning for en rekke boligtyper)

 

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.