Eiendomsskattelistene: offentlig ettersyn til 16. april 2021

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2021.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2021. Forslag til skattelistene for 2021 ligger her:

 

Skattelistene for 2021: offentlig ettersyn 1. mars til 16. april 2021 (PDF, 363 kB)

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.