Eiendomsskattelistene: offentlig ettersyn

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2022.

 

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn på våren og blir annonsert her. Listen er kun tilgjengelig i en periode.

 

Slik beregnes eiendomsskatten.

 

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.