Eiendomsskattelistene

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 5 promille for 2020.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2020.

Skattelistene blir lagt ut på denne siden og i ekspedisjonen på kommunehuset.

Eiendomsskattelistene for 2020 i Vegårshei kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn (PDF, 379 kB)

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.