Eiendomsskattelistene: offentlig ettersyn til 16. april 2022

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2022.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2022. Forslag til skattelistene for 2022 ligger her:

Skattelistene for 2022: offentlig ettersyn 1. mars til 16. april 2022 (PDF, 367 kB)

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.