Eiendomsskattelistene: offentlig ettersyn

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2023.

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn i 3 uker fra 1. mars hvert år. Listen er kun tilgjengelig i en periode.

Offentlig liste over eiendommer i Vegårshei kommune med fastsatt eiendomsskatt:
Offentlig skatteliste Vegårshei kommune 2023 (PDF, 852 kB)

Beregning av eiendomsskatt

Slik beregnes eiendomsskatten.

Klage

Klageadgang eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.