Fritak fra eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i politisk sak 89/18 den 11.12.2018 nye retningslinjer for fritak/nedsettelse av eiendomsskatt for enkelte, og særlig eldre boliger.

 

Informasjon om eldre boliger kan du blant annet finne i det såkalte SEFRAK-registeret – se eget kartoppslag på siden.

Frist for søknader om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus:

Fristen for søknad om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus etter § 7b i «Eiendomsskattelova» er 16. april hvert år.

 

Behandling av disse søknadene gjøres av kommunestyret etter at fristen er gått ut, og de som får innvilget søknad vil få refundert dette innen utgangen av året.

De som tidligere har fått vedtatt redusert takst, får dette fradraget automatisk for påfølgende år.

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.