Klagebehandling eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra skattelistene legges ut til offentlig ettersyn (utgangen av februar).

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april.

Endelig klagefrist for skatteåret 2022 er 16. april.

Skjema for klage på eiendomsskatt 

Taksten du eventuelt kan klage på framkommer i skatteseddelen under kolonnen: «Grunnlag». Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om din takst, må du kontakte kommunen.

Frist for søknader om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus:

Fristen for søknad om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus etter § 7b i «Eiendomsskattelova» er 16. april hvert år.

 

Behandling av disse søknadene gjøres av kommunestyret etter at fristen er gått ut, og de som får innvilget søknad vil få refundert dette innen utgangen av året.

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.