Klagebehandling eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (1. faktura hvert år gjelder som skatteseddel), må du sjekke om taksten gjelder en takst basert på «formuesgrunnlag» eller kommunalt fastsatt takst.

Boligverdi/formuesgrunnlag fra skatteetaten

Klager på takster basert på boligverdi fra Skatteetaten (hovedsakelig boligeiendommer) rettes til skattemyndighetene. For slike eiendommer der eiendomsskatten er beregnet etter formuesgrunnlag er det dermed Skatteetaten som er klageinstans, ikke Vegårshei kommune.

Mener du at din boligverdi er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten ved å bruke denne portalen, Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

Det er beregnet boligverdi for 2021 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2023. Se for øvrig informasjon på www.skatteetaten.no  og på telefon 800 80 000.

Kommunal fastsatt takst

For eiendommer med kommunalt fastsatt takst er det Vegårshei kommune som er klageinstans. Dette gjelder i hovedsak alle fritidseiendommer, de fleste våningshus på landbrukseiendommer, samt enkelte boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten.

Skriftlig klage sendes på eget skjema: Skjema for klage på eiendomsskatt 

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april.

Endelig klagefrist for hvert år er 16. april.

Taksten du eventuelt kan klage på framkommer i skatteseddelen under kolonnen: «Grunnlag». Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om din takst, må du kontakte kommunen.

Søknader om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus etter § 7b:

Fristen for søknad om redusert eiendomsskatt for eldre hus og kårhus etter § 7b i «Eiendomsskattelova» er 16. april hvert år.

Behandling av disse søknadene gjøres av kommunestyret etter at fristen er gått ut, og de som får innvilget søknad vil få refundert dette innen utgangen av året.

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.